برترین مقالات و پایان نامه های دانشجویی - دانلود فایل ورد Word بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان
درباره فروشگاه

موضوعات
گزارشات
تاریخ تاسیس : 1394/11/11
تعداد محصولات اضافه شده : 280
تعداد فروشهای کاربر : 107
افراد آنلاین :
رنک فروش کاربر :
کدهای ویژه
Powered By filefarsi.com

   دانلود فایل ورد Word بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

بهرام محمدپور 1395/09/23 دسته بندی : روانشناسی 1

 فرمت: ورد || دسته: روانشناسی || || تعداد صفحه: 50

چكیده

این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دورة دبیرستان شهرستان بیجار صورت گرفته است.

جامعة آماری، دانش‌آموزان دوره دبیرستان شهرستان بیجار كه جمعاً 610 نفر دانش‌آموزاعم از دختر و پسر را شامل می‌شود، می‌باشد.

40 نفر به عنوان نمونه آماری از بین این دانش‌آموزان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد كه 20 نفر پسر و 20 نفر دختر می‌باشد.

آزمون ارزیابی عزت نفس آنها، پرسشنامه 58 سؤالی عزت نفس كوپر اسمیت و نمره معدل ترم قبل بیانگر نمره پیشرفت تحصیلی آنهاست.

هدف از تحقیق حاضر آزمودن این فرضیه است كه در بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

همچنین بین عزت نفس با جنسیت رابطه وجود دارد.

پس از اجرای آزمون و تجزیه و تحلیل آماری و برآورد نتایج زیر بدست آمد:

1-ضریب همبستگی در پسران 96/0 و در دختران 93/0 مثبت می‌باشد و ضریب همبستگی بسیار بالایی است بنابراین فرضیه اول تأیید می‌شود و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی رابطه معنی‌داری دارد.

2-ضریب همبستگی در دختران با پسران تفاوت معنی‌داری ندارد زیرا در هر دو همبستگی خیلی بالاست بنابراین عزت نفس با جنسیت رابطه ندارد.

فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه  
بیان مسأله  
اهمیت و ضرورت مسأله  
اهداف  
سؤالات و فرضیه‌ها  
متغیرها و تعاریف عملیاتی  
فصل دوم: پیشینه تحقیق
مبانی نظری  
مبانی تجربی  
مدل تحلیلی  
فصل سوم: رو‌ش‌شناسی
روش تحقیق  
جامعه آماری  
نمونه آماری  
ابزارها  
روشهای  آماری  
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل پنجم: نتیجه‌گیری
بحث بر یافته‌ها  
محدودیت‌ها  
پیشنهادات  
منابع و مأخذ  
ضمائم
پرسشنامه

 

-

خرید و دانلود | 4,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط