برترین مقالات و پایان نامه های دانشجویی - مشاهده دسته بندی حقوق
درباره فروشگاه

موضوعات
گزارشات
تاریخ تاسیس : 1394/11/11
تعداد محصولات اضافه شده : 205
تعداد فروشهای کاربر : 57
افراد آنلاین :
رنک فروش کاربر :
کدهای ویژه
Powered By filefarsi.com

   جزوه درسی حقوق مدنی 1 ( دانشگاه پیام نور)

سعید محسن نژاد 1396/05/24 دسته بندی : حقوق 1

مخصوص دانشجویان رشته حقوق پیام نور


خرید و دانلود | 5,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   جزوه درسی اصول فقه 1 ( دانشگاه پیام نور )

سعید محسن نژاد 1396/05/22 دسته بندی : حقوق 1

مخصوص دانشجویان رشته حقوق ، جرم شناسی و حقوق جزا  پیام نور


خرید و دانلود | 5,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   جزوه درسی اصول فقه 2 ( دانشگاه پیام نور )

سعید محسن نژاد 1396/05/17 دسته بندی : حقوق 1

مخصوص دانشجویان رشته حقوق ، حقوق جزا و جرم شناسی پیام نور


خرید و دانلود | 5,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   جزوه درسی مقدمه علم حقوق ( دانشگاه پیام نور )

سعید محسن نژاد 1396/05/16 دسته بندی : حقوق 1

ویژه دانشجویان حقوق دانشگاه پیام نور


خرید و دانلود | 5,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   جزوه درسی حقوق جزای عمومی 3 ( دانشگاه پیام نور )

سعید محسن نژاد 1396/05/15 دسته بندی : حقوق 1

ویژه دانشجویان حقوق ، حقوق جزا و جرم شناسی پیام نور


خرید و دانلود | 5,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   جزوه درسی قواعد فقه 2 دانشگاه پیام نور

سعید محسن نژاد 1396/05/14 دسته بندی : حقوق 1

ویژه دانشجویان رشته حقوق پیام نور


خرید و دانلود | 5,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   جزوه درسی حقوق مدنی 6 ( دانشگاه پیام نور )

سعید محسن نژاد 1396/05/12 دسته بندی : حقوق 0

ویژه دانشجویان رشته های حقوق و حقوق خصوصی پیام نور


خرید و دانلود | 5,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   جزوه درس حقوق جزای اختصاصی 2 ( رشته حقوق دانشگاه پیام نور )

سعید محسن نژاد 1396/05/11 دسته بندی : حقوق 0

ویژه دانشجویان رشته حقوق پیام نور


خرید و دانلود | 5,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   جزوه درسی حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت

سعید محسن نژاد 1396/04/31 دسته بندی : حقوق 0

مخصوص دانشجویان رشته حقوق پیام نور


خرید و دانلود | 5,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

    مبانی حقوقی شرکتهای فراملی

رضا احمدی 1396/04/14 دسته بندی : حقوق 0

دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان  " مبانی حقوقی شرکتهای فراملی " در حجم 55 صفحه با فرمت word ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق


خرید و دانلود | 24,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

    دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان

رضا احمدی 1396/04/14 دسته بندی : حقوق 0

دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان  " دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان " در حجم 26 صفحه با فرمت word ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق


خرید و دانلود | 17,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

    تعارض دادگاهها در دعوای توقف شرکت های چند ملیتی

رضا احمدی 1396/04/14 دسته بندی : حقوق 0

دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان  " تعارض دادگاهها در دعوای توقف شرکت های چند ملیتی " در حجم 34 صفحه با فرمت word ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق


خرید و دانلود | 19,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

    ریسک های موضوع بیمه با نگاهی بر حقوق داخلی

رضا احمدی 1396/04/14 دسته بندی : حقوق 1

دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان  " ریسک های موضوع بیمه با نگاهی بر حقوق داخلی " در حجم 35 صفحه با فرمت word ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق


خرید و دانلود | 19,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

    بررسی جایگاه مالکیت معنوی در قوانین و مقررات کشور

رضا احمدی 1396/04/12 دسته بندی : حقوق 0

دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان  " بررسی جایگاه مالکیت معنوی در قوانین و مقررات کشور " در حجم 17 صفحه با فرمت word ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق


خرید و دانلود | 14,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

    حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی

رضا احمدی 1396/04/10 دسته بندی : حقوق 0

دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان  " حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی " در حجم 66 صفحه با فرمت word ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق


خرید و دانلود | 24,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

    مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی

رضا احمدی 1396/04/10 دسته بندی : حقوق 1

دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان  " مبنای مسئولیت متصدی حمل دریایی کالا؛ مقررات لاهه، مقررات هامبورگ و حقوق اسلامی " در حجم 26 صفحه با فرمت ورد و رفرنس دهی درون متنی ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق


خرید و دانلود | 19,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   مطلب در مورد ماهیت حقوقی اسناد تجاری

مرضیه عسکری فر 1396/04/10 دسته بندی : حقوق 0

فرمت :word

تعداد صفحه : 38


خرید و دانلود | 6,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   مطلب در رابطه با بررسی اسناد تجاری در حقوق تجارت ایران

مرضیه عسکری فر 1396/04/10 دسته بندی : حقوق 0

فرمت : word

تعداد صفحه : 47 صفحه


خرید و دانلود | 15,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت

رضا احمدی 1396/04/08 دسته بندی : حقوق 0

دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان  " بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت " در حجم 40 صفحه با فرمت word و رفرنس دهی درون متنی ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق


خرید و دانلود | 19,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   جایگاه شرکت های چند ملیتی در چشم انداز اقتصادی آینده جهان

رضا احمدی 1396/04/03 دسته بندی : حقوق 0

دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان  " جایگاه شرکت های چند ملیتی در چشم انداز اقتصادی آینده جهان " در حجم 15 صفحه با فرمت ورد ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق


خرید و دانلود | 12,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   مطلب جامع و کامل حقوق بیمه های دریایی

رضا احمدی 1396/04/01 دسته بندی : حقوق 0

دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان  " حقوق بیمه های دریایی " در حجم 23 صفحه با فرمت ورد ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق


خرید و دانلود | 17,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایران

رضا احمدی 1396/03/31 دسته بندی : حقوق 0

دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان  " استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر زیان دیده در فقه و حقوق ایران " در حجم 44 صفحه با فرمت ورد و رفرنس دهی درون متنی ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق


خرید و دانلود | 19,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ ط¢ظ‡ظ†ع¯ ط¬ط¯غŒط¯

ظ¾ظ†ظ„ ط§ط³ ط§ظ… ط§ط³

ط§ط±ط³ط§ظ„ ظ¾غŒط§ظ…ع© ط¨ظ„ع© ظ„غŒط³طھ

ظ¾ظ†ظ„ ط§ط³ ط§ظ… ط§ط³ ط±ط§غŒع¯ط§ظ†

ط§ط±ط³ط§ظ„ ط¨ظ„ع© ظ„غŒط³طھ

ط·ط±ط§ط­غŒ ط±ط¨ط§طھ طھظ„ع¯ط±ط§ظ…

ط·ط±ط§ط­غŒ ط³ط§غŒطھ