برترین مقالات و پایان نامه های دانشجویی - مشاهده دسته بندی عمومی
درباره فروشگاه

موضوعات
گزارشات
تاریخ تاسیس : 1394/11/11
تعداد محصولات اضافه شده : 250
تعداد فروشهای کاربر : 90
افراد آنلاین :
رنک فروش کاربر :
کدهای ویژه
Powered By filefarsi.com

   آشنایی با مفهوم مديريت

مهدی قادری ترنیک 1396/09/19 دسته بندی : عمومی 0

مدیریت 

نقشهای مدیریتی مدیریت موفق و مؤثر 

مدیریت کیفیت

وظایف مدیریت منابع انسانی  


خرید و دانلود | 5,500 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   دانلود فایل ورد Word بررسی قاعده عدالت از منظر فقه امامیه و قرآن کریم

بهرام محمدپور 1396/09/16 دسته بندی : عمومی 0

عدالت درتمام شئون حیات و هستی انسان  ، و شاید باید گفت. در گستره کلی افرینش،چه در عرصه تکوین و چه در میدان تشریع ، پایه ، اساس، اصل ، مبنا و میزان ،و قاعده است. علاوه بر پزوهش فقهی در زمینه موضوع بحث معنی و مفهوم قاعده عدالت ، تقوی ، فسق ، مروت ، حسن ظاهر ، ملکه ،عدالت و اقوال و دلایل ان و طرق اثبات قاعده عدالت در فقه امامیه و چگونگی و تقسیمات آن به طور  مفصل مورد بررسی قرار گرفته است .به هر حال   با توجه به گستر دگی و پر اکندگی بحث  سعی  شده است حتی المقدور تمام مطا لب در چهار فصل تهیه گردد.واز میان مواردی که بر رسی شد در قاعده عدالت از نظر فقهی همه فقهاء قائل به این بودند که در مفتی ،قاضی،امام جمعه وجماعت وامام مسلمین عدالت در انها شرط است.ولی بعضی گفته اند که در راوی ،شاهد،وصی،اجیر،متولی وقف،قیم بر اطفال عدالت شرط نیست.

کلمات کلیدی: عدل،عدالت فقهي ،تقوی،عدالت اخلاقي ،قرآن

 

 چکيده 1

فصل اول :كليات و مفاهيم

 بخش اول: كليات 2

1-1-1- مقدمه 2

1-1-2-بيان مساله 4

1-1-3-پيشينه تحقيق 5

1-1-4-سوالات تحقيق 6

1-1-5-فرضيه هاي تحقيق 6

1-1-6-اهداف تحقيق 6

1-1-7-روش تحقيق 7

1-1-8-ضرورت تحقيق 7

1-1-9- ساختار تحقيق 7

بخش دوم: مفاهيم 8

1-2-1-معني لغوي عدالت 8

1-2-1-2- واژه هایی که درمعنی عدال لغوی به کار رفته اند 9

1-2-1-3-عدالت در اصطلاح علماء فقه 11

1-2-1-4-تعريف فقهي عدالت 15

1-2-1-5- عدالت از ديدگاه علما وانديشمندان  22

1-2-1-6- سابقه تاریخی عدالت درانسان 25

1-2-2-انواع عدالت 27

1-2-3- عدالت فقهی  وکلامی 30

1-2-4-عدالت در معنای عرفی33

1-2-5-ثبات و تغییر احکام اسلام33

1-2-6- موضوع له عدل و ظلم، موضوع امر ونهی به عدل و ظلم 35

1-2-7- نسبت بین عدالت فقهی و اخلاقی 36

فصل دوم: عدالت به عنوان قاعده فقهی

  2-1- بخش اول : عدالت به عنوان قاعده فقهی 39

2-1-1-دیدگاه فقها در مسئله عدالت 40

2-1-2-راههای احراز عدالت ووثاقت 45

2-1-3- مراتب جرح 46

2-2-1- بخش دوم :اهمیت عدالت به عنوان قاعده 47

2-2-2- فقهای شیعه ، و عنصر عدالت 48

2-2-3- ضابطه قاعده فقهی و تطبیق آن بر قاعده عدالت 48

2-2-4- تقسیمات و اطلاقات عدالت 49

2-2-5- نظریات مطرح در قاعده عدالت 51

2-2-6- اقسام قاعده فقهی و تبیین نوع قاعده عدالت 56

2-2-7- مراتب قاعده عدالت 59

2-2-8- اطلاق و نسبیت عدالت 62

2-2-9- امضایی و تاسیسی بودن عدالت 63

2-2-10- توانایی بشر در فهم مصادیق عدالت 65

2-2-11- نقش عدالت اجتماعي 73

2-2-12- عدالت در امام جماعت 75

2-2-13-بینه یا شهادت گفتاری دو مرد عادل76

2-2-14- خبر واحد ثقه 78

فصل سوم:عدالت فقهی از نظر قرآن

 3-1-بخش اول :عدالت فقهی از نظر قرآن 80

3-1-1- ادله قاعده عدالت 80

3-1-1-1- کتاب 80

3-1-1-2-سنت 81

3-1-1-3- اجماع 82

3-1-1-4-عقل 82

3-1-1-5- سیره عقلاء 82

3-1-2- عدل اجتماعی در آیات قرآن 83

3-1-3- عدل؛ هدف نبوت و مبنای معاد 83

3-1-4- عدل اخلاقی در آیات قرآن 83

3-1-5- عدل تکوینی در آیات قرآن 84

3-1-6-عدل تشریعی در آیات قرآن 84

3-1-7-رابطه عدل با دیگر اصول دین از نظر قرآن 85

فصل چهارم: بررسی موارد شرط قاعده عدالت

 4-1- بررسی موارد شرط قاعده عدالت 87

4-1-1- بررسی شرط عدالت در قاضی 87

4-1-2- بررسی شرط عدالت در قاضی تحکیم 88

4-1-3- بررسی شرط عدالت در شاهد 88

4-1-4- بررسی شرط عدالت در طلاق 92

4-1-5- بررسی شرط عدالت در امام مسلمین در دوره غیبت 93

4-1-6- بررسی شرط عدالت در امر ولی و قیم بر اطفال 94

4-1-7- بررسی شرط عدالت در متولی وقف 94

4-1-8- بررسی شرط عدالت در امر به معروف و نهی از منکر 95

نتیجه گیری 97

پیشنهادات 100

فهرست منابع

 


خرید و دانلود | 11,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   زنبور داري و پرورش زنبور عسل

مهدی قادری ترنیک 1396/09/15 دسته بندی : طرح توجیهی 0

 پرورش زنبور عسل 

امکانات مورد نیاز در زنبورداری 

وسایل و تجهیزات عسل گیری

بازاریابی

فرآورده های زنبور عسل

اهمیت صنعتی عسل


خرید و دانلود | 7,800 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   بررسی تحریم ربا از منظر آیات قران کریم،روایات و فقها اسلام

حسن جهاندیده 1396/09/14 دسته بندی : عمومی 0

عنوان:بررسی تحریم ربا از منظر آیات قران کریم،روایات و فقها اسلام

فایل ورد 12 صفحه ای

 

 


خرید و دانلود | 2,500 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

    بررسی تعاریف هنر در نظام ها و سبک های فکری مختلف تاریخ

فرخ انسان دوست قزوینی 1396/09/08 دسته بندی : عمومی 0

دانلود مقاله بررسی تعاریف هنر در نظام ها و سبک های فکری مختلف تاریخ 13 ص فرمت word قابل ویرایش 

 

فهرست مطالب:

مقدمه 1

ریشه کلمه هنر 2

تناقضات تعریف هنر 2

تعریف هنر در لغت نامه دهخدا 3

تعریف امروزی هنر 4

تعاریف فرهنگ لغت websten 4

تعاریف هنری یونان باستان 6

هنر از دیدگاه ارسطو 9

تعریف هنر در سده های میانی 12


خرید و دانلود | 5,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   الگوي زيبايي شناسي در گستره هنر

فرخ انسان دوست قزوینی 1396/09/08 دسته بندی : عمومی 0

دانلود مقاله الگوي زيبايي شناسي در گستره هنر 23 ص فرمت WORD قابل ویرایش 

 

فهرست مطالب:

پيشگفتار 4

مقدمه 5

روش تحقیق 6

روند اقتباس و ابداع هنر امروز از خاطره قومي 7

تعامل ادبيات و نگارگري 15

ساختار تصوير در نگارگري 20


خرید و دانلود | 4,500 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   آزمون آبان ماه فارسی پایه پنجم ابتدائی

حسن جهاندیده 1396/08/30 دسته بندی : عمومی 0

آزمون مهرماه درس 3و4و5 فارسی پایه پنجم ابتدائی در  دو صفحه سوالات چندگزینه ای،درست یا نادرست،کامل کنید،پاسخ کوتاه و بلند و جدول ارزشیابی توصیفی


خرید و دانلود | 1,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   سيستم مديريت يكپارچه

عبدالله 1396/08/28 دسته بندی : عمومی 0

فرمت:پاورپوینت

تعداداسلاید:

Ø1سيستم مديريت كيفيت Iso 9000

Ø در سال 1987 كميته فني 176 سازمان ايزو(ISO/TC176 )سري استانداردهاي ISO9000 را به جهانيان ارائه نمود.

Øهدف از تدوين اين سري استاندارد، به وجود آوردن الگويي بين المللي براي پياده سازي و استقرار سيستم هاي مديريت و تضمين كيفيت بوده است كه مورد استقبال  فراوان در سطح دنيا قرار گرفت  سيستم هاي مديريت كيفيت به منظور حفظ سطح كيفيت تعريف شده و بهبود كيفيت از طريق اصلاح فرايندها، در سازمان پياده سازي مي شود.

Øامروزه واحدهاي خدماتي نيز مانند واحدهاي صنعتي،علاقه زيادي به استقرار سيستم كيفيت نشان مي دهد.


خرید و دانلود | 1,500 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   مواد و مصالح ساختمانی جديد

عبدالله 1396/08/28 دسته بندی : عمومی 0

فرمت:پاورپوینت

تعداداسلاید:47

•بتن انتقال دهنده نور

•بتن جلا يافته

•ساگا گلس، پوشش رنگي کنترل نور

•بتن سبک هوادار

•آجر مهندسي سبز

•ساخت بتون ويژه با قابليت‌هاي مهندسي هسته‌اي

•ضد آب کردن بتن با فناوري کريستالي

•استفاده از آسفالت به عنوان منبع انرژي

•كانكس تاشونده سيار

•اجراي طرح بتن هوشمندگرمازا دانشگاه آزاد قزوين


خرید و دانلود | 50,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   آسم چیست؟

عبدالله 1396/08/28 دسته بندی : عمومی 0

فرمت :پاورپوینت

تعداداسلاید:9

آسم چیست؟

آسم یک بیماری است که در آن راه های تنفسی شما تنگ و متورم شده و بیش از اندازه مخاط تولید می کند.این امر سبب به وجود آمدن مشکلات تنفسی، سرفه، تنفس صدا دار و تنگی نفس خواهد شد.

برای بعضی از افراد آسم مشکل کوچکی است اما برای بعضی دیگر مشکل بزرگی محسوب می شود که با فعالیت های روزمره تداخل پیدا می کند و ممکن است به حملات آسم منجر شود. این امر می تواند برای زندگی فرد تهدید آمیز باشد.

آسم به طور کامل درمان نمی شود اما علائم آن را می توان تا حدی کنترل کرد. از آنجایی که آسم با گذشت زمان تغییر می کند این مهم است که بتوانید نشانه ها و علائم بیماری تان را به همراه دکترتان پی گیری کرده و درمان مورد نیاز خود را تنظیم کنید.


خرید و دانلود | 1,500 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   انواع بیماری های کلیه: علائم و درمان

عبدالله 1396/08/28 دسته بندی : عمومی 0

فرمت:پاورپوینت

تعدادصفحات:7

اکثر بیماری‌های کلیوی به نفرون‌ها حمله می‌کنند. این آسیب گاهی باعث می‌شود که کلیه‌ها دیگر نتوانند مواد زائد را از بدن خارج کنند. از علل بروز بیماری‌های کلیه می‌توان به مشکلات ژنتیکی، صدمه دیدن یا مصرف دارو اشاره کرد. ابتلا به دیابت، فشار خون بالا یا ابتلا یکی از خویشاوندان نزدیک به بیماری کلیوی احتمال بروز ناراحتی کلیه را افزایش می‌دهد. بیماری مزمن کلیه و  نارسایی کلیه  به آهستگی و ظرف چندین سال به نفرون‌ها آسیب می‌زند. دیگر ناراحتی‌های کلیه عبارت‌اند از:

 

•سرطان

•کیست

•سنگ کلیه

•عفونت

پزشکان برای بررسی ابتلا به بیماری کلیه دستور آزمایش خون و ادرار می‌دهند. در صورت از کار افتادن کلیه باید دیالیز  یا پیوند کلیه انجام شود. برای کسب اطلاعات دقیق در زمینه هر یک از این مشکلات می‌توانید روی بیماری مورد نظر کلیک کنید.

 


خرید و دانلود | 1,500 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   نشانه های مشکلات کیسه صفرا

عبدالله 1396/08/28 دسته بندی : عمومی 0

فرمت:پاورپوینت

تعدادصفحات:15

نشانه های مشکلات کیسه صفرا

کیسه صفرا عضوی از بدن است که تا وقتی کارش را درست انجام می دهد، کسی متوجه حضور آن نمی شود و به آن اهمیت نمی دهد. خیلی وقت ها همین کم توجهی ها به کیسه صفرا و خواسته های اوست که با دردهای شدید، ناراحتی خود را اظهار می کند. آن وقت است که دیگر زندگی فرد مختل شده و تمام حواسش به همین کیسه صفرا جمع می شود.


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   بیماری ریه

عبدالله 1396/08/28 دسته بندی : عمومی 0

فرمت:پاورپوینت

تعداداسلاید:12

ریه یا شُش یکی از اعضای دستگاه تنفس در بعضی جانوران است. ریه ها در قفسه سینه قرار دارند و آنقدر بزرگ هستند که بیشتر فضای سینه را گرفته اند. ریه‌ها به شکل نیمه مخروطی هستند و قسمت‌های طرفی حفره سینه را پر می‌کنند. هرکدام از ریه ها در داخل یکی از کیسه‌های جنب جای گرفته‌اند.

ریه یا شش چیست؟

شُش، ریه یا جگر سفید یکی از اعضای دستگاه تنفس در بعضی جانوران است. در ریه ها گلبول‌های قرمز خون اکسیژن را دریافت می‌کنند و به سایر سلول‌های بدن می‌رسانند.

ریه ها شگفت انگیز هستند به شما کمک می کنند تا نفس بکشید، با دوستان خود حرف بزنید موقع بازی فریاد بکشید، آواز بخوانید، گریه کنید و خیلی کارهای دیگر، در موقع بازی کردن؛ ریه ها حتی با مغز همکاری می کنند و وقتی کیلومترها می دوید مقدار هوای بیشتر با سرعت بیشتر وارد بدن و سپس خارج می شود.

شما نمی توانید ریه ها را ببینید ولی لمس کردن آنها آسان است دستتان را روی قفسه سینه بگذارید و نفس عمیق بکشید. احساس می کنید قفسه سینه کمی بزرگتر می شود حالا هوای داخل ریه را بیرون بفرستید قفسه سینه به اندازه قبلی بر می گردد در حقیقت نیروی ریه ها را احساس کرده اید. ریه با سیستم تنفسی کار می کنند، هوای تازه را وارد بدن و هوای کثیف را از بدن خارج می کند.


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   تغذیه وبروزبیماری های قلب وعروق

عبدالله 1396/08/25 دسته بندی : عمومی 0

فرمت:پاورپوینت

تعداداسلاید:74

یک الگوی غذای مناسب دارای
 کفایت مواد مغذی،تعادل در مصرف انواع غذاها،انرژی مطابق با فعالیت روزانه و شیوه زندگی ،میانه روی در مصرف انواع چربیها و شیرینی ها و نمک و مواد افزودنی و تنوع می باشد


خرید و دانلود | 7,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   نوبت كاري و عوارض آن

عبدالله 1396/08/25 دسته بندی : عمومی 0

فرمت:ورد

تعدادصفحه:10

مقدمه :

 نوبت كاري يكي از عوامل استرس زاي شغلي بشمار مي آيد كه بخش
رو به تزايدي از جمعيت مشغول بكار را در سطح جهان تحت تأثير قرار داده است ، و همچنين  از عوامل زيان آور محيط كار در حيطه ارگونومي سازماني است و مي تواند از جنبه هاي گوناگون  اثراتي نامطلوب بر بهره وري سازمان و همچنين كيفيت زندگي كاري انسان، تاثير بر تندرستي جسماني و رواني، ايمني و زندگي خانوادگي و اجتماعي  فرد نوبتکار برجاي گذارد.

نوبت کاري، هر نوع کاري که به طور منظم و معين در بيرون از دريچه زماني کار روزانه (7 صبح تا 6 بعدازظهر) انجام پذيرد را نوبت کاري گويند و داراي انواع مختلفي است كه شامل :


خرید و دانلود | 1,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   پاورپوینت فایده های گیاهان ، ۶ اسلاید

خلیل احمدپور 1396/08/19 دسته بندی : فایل آموزشی 0

پاورپوینت فایده های گیاهان برای انسان و جانوران 

به همراه عکس های جالب  برای تدریس در ابتدایی 


خرید و دانلود | 2,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   جزوه مدیریت مالی 1 ( دانشگاه پیام نور )

سعید محسن نژاد 1396/08/17 دسته بندی : فایل آموزشی 0

ویژه دانشجویان رشته های مدیریت ( انواع گرایش ها ) ، ریاضیات و کاربردها و ... دانشگاه پیام نور


خرید و دانلود | 5,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   مرجع ترین اپلیکیشن در زمینه طلا

مهدی سلیمانی 1396/08/05 دسته بندی : کسب درآمد 7
نبض اقتصاد در دستان شما ویژگی ها: 1-قیمت به روز طلا 2-اخبار به روز طلا 3-قیمت به روز ارز در صرافی های مختلف 4-محاسبه سود و زیان و قیمت طلا 5-مبدل ها 6-اخبار و قیمت به روز طلا 7-اخبار اقتصادی 8-رادیو اقتصاد 9-قیمت به روز خودرو در کارخانه و بازار و... .
خرید و دانلود | 5,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   نمونه سوالات درس ریاضی پایه هفتم

مهدی رحمان زاده 1396/08/02 دسته بندی : عمومی 0

فایل word  شامل نمونه سوالات درس ریاضی پایه هفتم جهت استفاده معلمین و دانش موزان محترم


خرید و دانلود | 4,500 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   نمونه سوالات درس ریاضی پایه نهم

مهدی رحمان زاده 1396/08/02 دسته بندی : عمومی 0

فایل word  شامل نمونه سوالات درس ریاضی  پایه نهم جهت استفاده معلمین و دانش موزان محترم


خرید و دانلود | 7,500 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   نمونه سوالات درس مداد کاغذی فارسی پایه سوم نوبت اول ‏

مهدی رحمان زاده 1396/08/02 دسته بندی : عمومی 0

فایل word  شامل نمونه سوالات درس مداد کاغذی  فارسی پایه سوم ابتدایی جهت استفاده معلمین و دانش موزان محترم


خرید و دانلود | 2,500 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

   نمونه سوالات درس فارسی پایه دوم نوبت اول ‏

مهدی رحمان زاده 1396/08/02 دسته بندی : عمومی 0

فایل word  شامل نمونه سوالات درس فارسی پایه دوم جهت استفاده معلمین و دانش موزان محترم


خرید و دانلود | 2,500 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
» ادامه مطلب ...

ط¯ط§ظ†ظ„ظˆط¯ ط¢ظ‡ظ†ع¯ ط¬ط¯غŒط¯

ظ¾ظ†ظ„ ط§ط³ ط§ظ… ط§ط³

ط§ط±ط³ط§ظ„ ظ¾غŒط§ظ…ع© ط¨ظ„ع© ظ„غŒط³طھ

ظ¾ظ†ظ„ ط§ط³ ط§ظ… ط§ط³ ط±ط§غŒع¯ط§ظ†

ط§ط±ط³ط§ظ„ ط¨ظ„ع© ظ„غŒط³طھ

ط·ط±ط§ط­غŒ ط±ط¨ط§طھ طھظ„ع¯ط±ط§ظ…

ط·ط±ط§ط­غŒ ط³ط§غŒطھ